Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Dotacja na prace w remizie OSP w Stasikówce

Gmina Poronin otrzymała z Województwa Małopolskiego 20 000 tys. zł na prace remontowe w remizie OSP w Stasikówce. W ramach modernizacji remiza przyłączona zostanie do sieci gazowej, wykonane zostaną również prace związane z instalacją grzewczą.