Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o otrzymaniu dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Poronin otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, z przeznaczeniem na zakup książek, elementów wyposażenia do bibliotek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo dla 4 szkół.

Celami szczegółowymi Priorytetu 3 są:

  1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych;
  3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.

Wsparcie finansowe otrzymały następujące jednostki:

Gminne Przedszkole Publiczne w Zębie w wysokości 3 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne w Poroninie w wysokości 3 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem – oddział przedszkolny,
 w wysokości 1 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem – oddział przedszkolny, w wysokości
1 500,00 zł.

Łączne dofinansowanie wynosi 9 000,00 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe będzie przeznaczone na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez Gminę Poronin wkładu własnego
w kwocie  2 250,00 zł, stanowiącego 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu Państwa.

W bibliotekach szkolnych w w/w szkołach przybędzie łącznie pozycji wydawniczych na łączną kwotę 7 525,00  zł.