Gmina Poronin - strefa mieszkańca

ZAPYTANIE OFERTOWE „Modernizacja boiska rekreacyjnego we wsi Zab”

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja boiska rekreacyjnego we wsi Ząb” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na modernizację boiska rekreacyjnego obejmującą remont nawierzchni oraz montaż urządzeń.