Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wynik postępowania

 

W ramach zapytania ofertowego na zadanie "Modernizacja boiska rekreacyjnego we wsi Ząb" ogłoszonego w dniu 12.03.2024

 OPUBLIKOWANO: 27 MARCA 2024

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na postępowanie:
 1. Firma Nobiscan Paweł Kułach, 34-425 Biały Dunajec, Gliczarów Dolny 107, NIP
 7361535507 na kwotę 356 743,20 zł, gwarancja 48 miesięcy.
2. Firma Inżynieryjno Remontowo Budowlana STANGUT – Stanisław Gut, ul. Gurt 26,
34-500 Zakopane, NIP 7360001318 na kwotę 463 278,44 zł, gwarancja 48 miesięcy.
3. Vital Sport Tomasz Pajdzik, Lubomierz 22, 34-736 Lubomierz, NIP 7372043050 na
kwotę 477 000,00 zł, gwarancja 48 miesięcy.
4. „Bellsport” Grzegorz Leszczyński, ul. Lipowa 1, 41-923 Bytom, NIP 6262550242 na
kwotę 358 057,11 zł, gwarancja 48 miesięcy.
5. GLOB PROJEKT Sp.Z O.O. Chabówka 86A, 34-720 Chabówka, NIP 7352899730 na
kwotę 380 000,00 zł, gwarancja 48 miesięcy.
6. Sona Piotr Omylak, Lipnica Wielka 111, 34-483 Lipnica Wielka, NIP 7352593623 na
kwotę 398 021,16 zł, gwarancja 48 miesięcy.


 Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.
Na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęło sześć ofert, trzy z nich spełniły wszystkie warunki udziału w postępowaniu potwierdzone złożeniem załączników nr 1, 3, 4 i 5 oraz jednej referencji.

Ocenę merytoryczną oparto o dwa kryteria: cenę oraz okres gwarancji. Oferenci wskazali okres gwarancji dłuższy niż minimalny 24 miesięcy z tego względu otrzymali punkty w przedmiotowym kryterium.

Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma Nobiscan Paweł Kułach, 34-425 Biały Dunajec, Gliczarów Dolny 107. Po zsumowaniu punktów za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Nobiscan Paweł Kułach, 34- 425 Biały Dunajec, Gliczarów Dolny 107.

Bartłomiej Sawera – Prezes UKS "Holni"