Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2024 w Gminie Poronin

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 r. Wersja nr 2.