Gmina Poronin - strefa mieszkańca

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI do zapytania ofertowego z dnia 12.03.2024

„Modernizacja boiska rekreacyjnego we wsi Ząb”

Pytania:

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie ,ze zamówienie obejmuje rozbiórkę całego starego boiska o nawierzchni asfaltowej (gr 4 cm) wraz z warstwami podbudowy gr  28 cm.

2. Proszę o zamieszczenie informacji ,ze faktycznie podbudowa pod asfaltem ma łącznie 28 cm.

3. Proszę o potwierdzenie, ze Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr 13 mm  składającej się z warstwy SBR  (10-11 mm) i warstwy z granulatu EPDM ok. 2 mm wykonana metoda natryskową na warstwie stabilizującej tzw ET gr 40 mm, nawierzchnia poliuretanowa w kolorze ceglasto-czerwonym RAL 3016, która posiada następujące dokumenty:

• potwierdzenie zgodności z PN-EN 14788:2014

• certyfikat WA

• aktualne badania WA

• karta techniczna

• atest higieniczny

• badania zawartości pierwiastków metali ciężkich zgodnie z DIN 18035-6:2014 oraz bardziej rygorystyczną normą DIN 18035-6:2021-08

• badania na mrozoodporność

4. Proszę o zamieszczenie rysunku boiska.

 

Odpowiedzi:

1. Zamówienie obejmuje rozbiórkę całego boiska asfaltowego, wraz z wykonaniem koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne boiska.

2. Zamawiający nie posiada informacji o dokładnej konstrukcji pod istniejącą nawierzchnią asfaltową.

3. Pozycje przedmiarowe określają typ nawierzchni i konstrukcji boiska jakiej Zamawiający oczekuje.

4. Załączono mapkę / rysunek boiska.

 

Ząb, 19.03.2024                                                                             Bartłomiej Sawera – Prezes UKS "Holni"