Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

ZP.271.28.2023 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin.”

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 Treść ogłoszenia: TED 2023/S 199-623878

Wójt Gminy Poronin
(-) mgr Anita Żegleń


Pliki do pobrania
Informacja na stronę ZP.271.28.2023
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.28.2023