Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Oferta Małego Grantu

Koło Gospodyń Wiejskich w Zębie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 21 grudnia 2023 r. na adres e-mail: sekretariat@poronin.pl.