Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2024

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 t.j.) Gmina Poronin ogłasza, że:

  1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2024 wynosi:  12 079,86 zł na jedno dziecko.
  2. Miesięczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2024 wynosi:  1 006,66 zł na jedno dziecko.
  3. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Poronin wg Systemu Informacji Oświatowej wynosi: 340,00.
  4. Roczna podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2024 wynosi:  12 059,79 zł na jedno dziecko.
  5. Miesięczna podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2024 wynosi:  1 004,98 zł na jedno dziecko.
  6. Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Poronin, pomniejszona o liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 59,00.

statystyczna liczba uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i  autyzmem w przedszkolu wynosi: 4                     

statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym wynosi: 0

 

                                                                                                                                             Poronin, 21.03.2024 r.

Plik do pobrania:

Ogłoszenie_PKD_na_2024.pdf