Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących ceny paliwa 2022

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poronin w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

  1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Gminy Poronin z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poronin w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Komórka odpowiedzialna:

Centrum Usług Wspólnych w Poroninie.

  1. Forma konsultacji:

Umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy na stronie www.poronin.pl Zakładka URZĄD GMINY/Ogłoszenia, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 5.

  1. Termin konsultacji:

Od 7 czerwca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.

  1. Wynik konsultacji:

Żaden z pełnoletnich mieszkańców Gminy Poronin nie wniósł uwag i propozycji do niniejszej uchwały.

 

Poronin, 22 czerwca 2022 r.

 

Plik do pobrania

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących ceny paliwa 2022