Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Plan Zamówień Publicznych

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2.

Plan Postępowań