Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ząb.

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/.

Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00287218/01

 

Poronin, 2022-08-02

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU