Gmina Poronin - strefa mieszkańca

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

          Załącznik nr 1      
          do Zarządzenia Nr 63/2022    
          Wójta Gminy Poronin    
          z dnia 25 lipca 2022r.    
                   
WYKAZ    
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA    
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości budynek Szkoły Podstawowej im. Legionów Poslkich w Poroninie, ul.Piłsudskiego 34  pomieszczenie;położony na działkach nr 981/1, 981/2 o łącznej pow.0,336 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr NS1Z/00038352/1 i nr NS1Z/00030974/5    
powierzchnia nieruchomości lokal użytkowy o powierzchni 5 m2    
opis nieruchomości lokal użytkowy składający się z 1 pomieszczenia     
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania lokal przeznaczony na działalność Poronińskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego "Na Grapie"    
termin zagospodarowania nieruchomości 5 lat    
uwagi brak uwag    
                   
wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poronin przy ul. Józefa Piłsudskiego 5
- publikację na stronie internetowej Gminy Poronin www.poronin.pl 
   
na okres 21 dni.    
                   
wykaz wywieszono w dniu                  

 

Pliki do pobrania:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf