Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Dostawa z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poronin

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. 

Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest poniżej oraz na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO POBRANIA