Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Dostawa sprzętu, oprogramowania i systemów dla Gminy Poronin w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453338/01

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń