Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw w Zębie

ZP.271.15.2022

„Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw w Zębie.”

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00388759/01

 

Wójt Gminy Poronin
(-) mgr Anita Żegleń

 

Pliki do pobrania
ZP.271.15.2022.docx
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.15.2022.pdf