Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ROKU 2020 W GMINIE PORONIN

AKTUALIZACJA - 31.07.2020 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

Wszczęcie postępowania – terminy kwartalne lub

miesięczne

1.

Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Poronin

Usługi

Przetarg nieograniczony

350.000,00 zł

I kwartał

2.

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu „Wiem i potrafię” z podziałem na 3 części:

1)Adaptacja i wyposażenie pracowni międzyszkolnej w Poroninie i Zębie;

2)Dostawa i montaż wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu;

3)Szkolenia dla nauczycieli.

Dostawy

Przetarg nieograniczony

1) 106.820,92 zł
  •  
2) 771.013,14 zł
  •  
3) 107.800,00 zł

II kwartał

3.

Świadczenie usług cateringowych w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Zębie - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zębie w roku szkolnym 2020/2021

Usługi

Przetarg nieograniczony

285.000,00 zł

III kwartał

4.

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół z terenu

Gminy Poronin w roku szkolnym 2020/2021

Usługi

Przetarg nieograniczony

240.000,00 zł

III kwartał

5.

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych Gminy Poronin w sezonie grzewczym 2020/2021

Dostawy

Przetarg nieograniczony

190.000,00 zł

III lub IV kwartał

6.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin.

Usługi

Przetarg nieograniczony

4.600.000,00 zł

III kwartał

7.

Modernizacja i utworzenie systemów IT celem uruchomienia nowych e-Usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „Nowoczesny e-urząd w   Gminie Poronin”.

Usługi

Przetarg nieograniczony

2.065.170,00 zł

III lub IV kwartał

8.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021

Usługi

Przetarg nieograniczony

1.100.000,00 zł

III kwartał