Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zakończenie preferencyjnej sprzedaży węgla

Już tylko do 15 kwietnia można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla.

Osoby, które złożyły wniosek proszone są o dokonywanie wpłat w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek nr: 03 8821 0009 0000 0000 1339 0069 do 28 kwietnia. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego. Potwierdzeniem dokonania płatności będzie wystawiona faktura przez Gminę Poronin.

Termin zapłaty na preferencyjny zakup węgla mija 28 kwietnia 2023 r. Wnioski nieopłacone do 28 kwietnia (włącznie) przepadają lub pozostaną bez rozpatrzenia.

Cena węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1.700 zł za tonę.