Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Dodatek węglowy - wypłaty

Podczas wczorajszej, zwołanej w trybie pilnym Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin, przegłosowano zmiany w budżecie Gminy umożliwiające wypłaty tzw. dodatku węglowego.

Rozpoczną się z dniem 27.09. 2022 r.
Środki będą przekazywane w dwóch systemach:
a) przelew - codziennie w godz. pracy urzędu na wskazany przez wnioskodawcę nr rachunku
b) w kasie urzędu - w każdy wtorek w godz. 8:00 - 13:00.
 

Wypłacane będą świadczenia, które do chwili obecnej zostały pozytywnie zweryfikowane. 

Weryfikacja wniosków będzie kontynuowana. Wnioski zweryfikowane pozytywnie w danym dniu będą na bieżąco przekazywane do realizacji. Osoby, które wskazały we wniosku adres e-mail otrzymają informację o przyznaniu dodatku. Osoby, które nie podały adresu e-mail informację będą mogły odebrać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Osobom, które podały numer konta, po weryfikacji pozytywnej wniosku świadczenie zostanie przelane na wskazane konto. Osoby, które nie podały numeru konta, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie wypłaty dodatku w kasie Urzędu Gminy Poronin.                  

Na dzień 27 września do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 2506 wniosków. Mając na uwadze ilość złożonych wniosków i potrzebę ich weryfikacji prosimy wszystkich o cierpliwość.