Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wypłacamy dodatek węglowy

Do 27 października do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie wpłynęło 2712 wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Dotychczas pozytywnie rozpatrzono 971 wniosków. - Wypłaciliśmy 2.898.000 zł  dodatku węglowego i aktualnie rozpatrujemy wnioski złożone do dnia 31 sierpnia. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pracują do godziny 20 i w soboty. Wszyscy, łącznie z panią kierownik, rozpatrują wnioski. Wszelkie inne prace zostały odłożone i zajmujemy się tylko dodatkiem. Pracujemy do późnych godzin, żeby mieszkańcy mogli jak najszybciej otrzymać środki – mówi Anita Żegleń, wójt Gminy Poronin.

Do urzędu wpłynęło też 41 wniosków o dodatek do drewna kawałkowego, 173 na pellet, 91 na olej i 9 na gaz, ale obecnie gmina nie ma jeszcze środków na ich wypłatę.

Wypłaty są realizowane w miarę posiadanych środków. - Nie mając środków z budżetu państwa, nie możemy wypłacać dodatków. Byłoby to naruszeniem dyscypliny finansowej. Jeśli pieniądze wpłyną, natychmiast zwołamy sesję nadzwyczajną i wprowadzimy je do budżetu, żeby mieszkańcy bez opóźnień otrzymywali środki – zaznacza wójt Gminy Poronin.

Przypominamy, że na każdy adres przysługuje jeden dodatek węglowy, niezależnie od liczby rodzin, zamieszkujących dany budynek. Mogą go otrzymać osoby, które do 11 sierpnia złożyły deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gmina ma obowiązek sprawdzić, czy dane podane we wniosku o dodatek węglowy, są zgodne z deklaracją śmieciową oraz złożoną do CEEB.