Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Warsztaty polsko-słowackie z tkania dywanów i szyciem strojów ludowych 8-9-10 listopada w Východnej

W dniach 8-9-10 listopada 2018 roku uczestnicy mikroprojektu z Gminy Poronin wzięli udział w warsztatach w Východnej. Warsztaty obejmowały praktyczne zajęcia z tkania dywanów i z szycia strojów ludowych. Warsztaty odbyły się w ramach mikroprojektu pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.