Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Warsztaty z tradycyjnego wyszywania na suknie i plecenie wełny 13 września

W dniu 13 września 2018 roku odbyły się warsztaty polsko-słowackie z wyszywania na suknie i plecenie wełny. Warsztaty odbyły się w ramach mikroprojektu pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.