Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Warsztaty z tradycyjnego wyszywania na suknie i plecenie wełny 25 października

W dniu 25 października 2018 roku odbyły się warsztaty z wyszywania na suknie i plecenie wełny. Warsztaty odbyły się w ramach mikroprojektu pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.