Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Warsztaty polsko-słowackie ukierunkowane na zachowanie haftów 28-29 września w Východnej

W dniach 28 i 29 września 2018 roku uczestnicy mikroprojektu z Gminy Poronin wzięli udział w warsztatach w Východnej. Warsztaty obejmowały praktyczne zajęcia z wyszywania haftem krzyżykowym. Warsztaty odbyły się w ramach mikroprojektu pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.