Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Warsztaty polsko-słowackie ukierunkowane na zachowanie haftów 11-12-13 października w Východnej

W dniach 11-12-13 października 2018 roku uczestnicy mikroprojektu z Gminy Poronin wzięli udział w warsztatach w Východnej. Warsztaty obejmowały praktyczne zajęcia z wyszywania haftem krzyżykowym, a także mieli możliwość wyszywania maszynowym haftem krzyżykowym. Warsztaty odbyły się w ramach mikroprojektu pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.