Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Warsztaty polsko-słowackie z malarstwa na tkaninie 15-16 czerwca

W dniach 15 i 16 czerwca 2018 roku odbyły się warsztaty polsko-słowackie z malarstwa na tkaninie w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie. Warsztaty odbyły się w ramach mikroprojektu pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.