Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja dotycząca odpadów budowlanych

Ustalenia w sprawie odbioru odpadów budowlanych stanowiących odpady komunalne z terenu gminy Poronin

1. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, wytworzone w trakcie prac remontowo – budowlanych na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców gminy Poronin, niewymagających zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, można oddać w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami w limicie 10 worków na gospodarstwo na rok a czysty gruz budowlany do 4 m³ na gospodarstwo na rok.

2. Do odpadów budowlano - rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne zaliczamy
m. in.: resztki glazury i terakoty, gruz betonowy, ceramiczny i ceglany, pozostałości tapet, paneli, resztki płyt gipsowo-kartonowych, styropian budowlany, kable, worki po cemencie, rurki a także inne pozostałości po przeprowadzeniu prac.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zgromadzone w workach będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy Poronin.

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne muszą być gromadzone
i oddawane w sposób selektywny (oddzielnie popakowany w workach gruz, oddzielnie styropian itp.).

5. Worki z gruzem nie mogą być przepełnione ani zbyt ciężkie, żeby nie utrudniały załadunku i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia pracowników firmy odbierającej odpady oraz muszą być oznakowane odpowiednią nalepką z kodem kreskowym.

6. Nalepki z kodem kreskowym oraz worki koloru białego na gruz i inne odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Poronin.

7. Równocześnie przypominamy, iż odbiór odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów budowlanych pochodzących z prac wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
(np. wymiana pokrycia dachowego).

8. Zamawiając kontener na czysty gruz, należy pamiętać, że gruz czysty nie może być zmieszany z innymi rodzajami odpadów.

Gruz czysty to, według definicji, jednorodne odpady powstające przy pracach budowlanych i remontowych.

Wyróżnia się jego następujące rodzaje:

  • gruz betonowy,

  • gruz ceglany,

  • ceramika.

Do kontenera na gruz nie wrzuca się folii, płyt g-k, drewna, styropianu, worków
po cemencie ani żadnych innych odpadów budowlanych.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zmieszane mogą zostać odebrane również w ramach usługi dodatkowej, za odrębną opłatą.