Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaliczany jest do odpadów niebezpiecznych, a zatem należy go traktować w specjalny sposób. Mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie może wyrzucać zużytych urządzeń łącznie z innymi odpadami! Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nieprzeznaczonym (np. porzucenie w lesie) grozi kara grzywny.

Zatem, by bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów, należy skorzystać z jednej z poniższych możliwości:

  • oddać do sklepu przy zakupie nowego urządzenia. Sklep ma obowiązek przyjąć go bezpłatnie w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, komputer za komputer itp.,
    z zastrzeżeniem że mieszkaniec osobiście dostarczy go do miejsca sprzedaży. Przy dostawie do domu sklep zazwyczaj dolicza koszt transportu nowego urządzenia, jednak odbiór zgłoszonego starego sprzętu odbywa się bezpłatnie. Potrzebę należy zgłosić w momencie zakupu w sklepie stacjonarnym lub zaznaczając odpowiednie okienko w formularzu sklepu internetowego. Przekazywany sprzęt do sklepu lub do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych musi być kompletny pod względem elektronicznym, elektrycznym (np. lodówka musi mieć agregat, pralka – silnik, telewizor kineskopowy – cewkę miedzianą i kable okalające);

  • nieodpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK, ul. Tatrzańska k/92, 34-520 Poronin);

  • nieodpłatnie oddać podczas przeprowadzanej akcyjnie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w trakcie której zbierany jest również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia w Urzędzie Gminy Poronin).

Ponadto informujemy, że na terenie Gminy Poronin zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest dwa razy w roku (edycja wiosenna i jesienna), w ramach zbiórek w wyznaczonych punktach i godzinach, przez Organizację Odzysku BIOSYSTEM S.A ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przywieźć w każdy piątek od godz. 900 do 1400 do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Poroninie przy ul. Tatrzańskiej 92A (punkt dawnej oczyszczalni ścieków Kośne Hamry).