Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zbiórka przeterminowanych lekarstw

Przeterminowane i niewykorzystane leki są odpadami niebezpiecznymi, które wyrzucone do zwykłych śmieci, a tym samym nieodpowiednio utylizowane, wywierają szkodliwy wpływ na środowisko i w konsekwencji na zdrowie ludzi.

Nigdy nie wrzucaj leków do śmietnika ani toalety!

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach.

Wykaz aptek na terenie Gminy Poronin, gdzie mieszkańcy mogą wrzucić do specjalnych pojemników przeterminowane lub niezużyte leki:

  • Apteka DOZ w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 1, 34-520 Poronin
  • SP ZOZ w Poroninie, ul. Za Torem 7, 34-520 Poronin
  • SP ZOZ w Zębie, ul. Kamila Stocha 13, 34-521 Ząb

Leki należy wyrzucać bez opakowań handlowych i ulotek, które podlegają selektywnej zbiórce z makulaturą.