Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zbiórka zużytych baterii i żarówek

Zużyte baterie i żarówki zaliczają się odpadów niebezpiecznych, ponieważ stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Oznacza to, że nie mogą być wyrzucane na śmietnik wraz z innymi odpadami komunalnymi.

W przypadku zużytych baterii o szczególnej szkodliwości dla natury i zdrowia ludzi przesądza obecność w ich składzie metali ciężkich, takich jak: ołów, kadm, cynk, rtęć i nikiel. Ich przedostanie się do środowiska wywołałoby poważne zakłócenia w procesie samooczyszczania wód i gleb, w rezultacie czego mogłoby dojść nawet do skażenia wód gruntowych.

Zużyte baterie i żarówki zbierane są w wyznaczonych punktach na terenie gminy Poronin, gdzie mieszkańcy mogą wrzucić je do specjalnych pojemników:

  • Urząd Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin
  • PSZOK, ul. Tatrzańska k/92, 34-520 Poronin