Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce 
od rolników z terenu Gminy Poronin

Wójt Gminy Poronin informuje, że w dniu 18.05.2022 r. będzie prowadzona bezpłatna zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce na terenie Gminy Poronin.

Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie w godzinach
od 8:00 do 14:00 w dniu zbiórki pod adres Ząb, ul. Szlak Papieski obok nr 147, plac obok Ośrodka Wypoczynkowego „Czesława” działka ewid. nr. 8288/3 i 8289/5.

Każdy rolnik zainteresowany udziałem w zbiórce winien dokonać zgłoszenia przedmiotowego faktu w tut. Urzędzie Gminy do 16.05.2022 r.

 

Folie muszą być oczyszczone z błota, obornika, ziemi, sianokiszonki i śmieci oraz posortowane kolorystycznie.

Tylko posegregowane, oczyszczone i odpowiednio spakowane folie będą odbierane.

Odbiór wyżej wymienionych odpadów tylko za okazaniem dowodu osobistego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą za odpady powstające wskutek prowadzenia działalności rolniczej odpowiada rolnik, dlatego Urząd Gminy Poronin zachęca do skorzystania z okazji do bezpłatnego pozbycia się odpadów rolniczych!

UWAGA! UWAGA! UWAGA! OBIEKT JEST MONITOROWANY

Prosimy nie przywozić odpadów w innym terminie oraz w innych godzinach niż podano powyżej!

Regulamin zbiórki dostępny na stronie gminy.

Wszelkie informacje o zbiórce można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu 18 20 210 24.