Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zmiana kolorów nalepek z kodami kreskowymi na worki i pojemniki

Wójt Gminy Poronin uprzejmie informuje, że od 12 kwietnia 2021 r. nastąpiła zmiana kolorów nalepek z kodami kreskowymi na worki i pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zmiana zasad oklejania nimi worków i pojemników.

Zostają wprowadzone dwa kolory nalepek z kodami kreskowymi:

  • dla nieruchomości zamieszkałych (przez mieszkańców) w kolorze zielonym,
  • dla nieruchomości niezamieszkałych (prowadzących działalność) w kolorze różowym.

Informujemy, że każdy worek z odpadami należy oklejać kodami kreskowymi, ponieważ są to kody jednokrotnego czytania. Ta sama zasada dotyczy również pojemników, z tym że w przypadku pojemników każdy mieszkaniec musi się udać po odpowiednią nalepkę do Urzędu Gminy i podać pojemność pojemnika (np. pojemnik 120 l).

Firma odbierająca odpady komunalne ma obowiązek kontroli segregacji odpadów i raportowania do Urzędu Gminy o wszelkich nieprawidłowościach m. in. w zakresie segregacji odpadów, braku nalepek z kodem kreskowym lub nieprawidłowym oklejeniu worków i pojemników. Wynika to z konieczności osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, do czego zobowiązują nas wskaźniki wynikające z rozporządzeń Ministerstwa Środowiska.

Informacje, w jaki sposób segregować odpady oraz jak oklejać worki i pojemniki dostępne będą na plakatach, ulotkach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin.

Odpady muszą być wystawione w dniu zbiórki do godziny 8.00. Worki/pojemniki wystawione po godzinie 8.00 mogą nie zostać odebrane.

Uprzejmie prosimy o stosowanie kompostowników dla odpadów zielonych oraz zgniatanie odpadów. Niewłaściwe segregowanie, brak zadeklarowanych odpadów z działalności, brak kompostowników mogą spowodować podniesienie ceny za odbiór odpadów w przyszłości.

Zwiększająca się co roku ilość odpadów komunalnych powoduje podnoszenie kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Poronin!