Gmina Poronin - strefa mieszkańca

INFORMACJA O PROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 • 7 czerwca 2022 / 13:7

W dniach 7 czerwca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. prowadzone będą konsultacje społeczne w formie zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: cuw@poronin.pl. Uwagi w formie papierowej należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 9.

Konsultacje społeczne - Ząb

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Ząb dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ząb

Konsultacje społeczne - Suche

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Suche dotyczące projektu uchwały w sprawie  zmiany Statutu Sołectwa Suche

Ogłoszenie o konsultacjach - Stasikówka

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Stasikówka dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Stasikówka

Ogłoszenie o konsultacjach - Nowe Bystre

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Nowe Bystre dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowe Bystre

Ogłoszenie o konsultacjach - Poronin

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Poronin dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Poronin

Ogłoszenie o konsultacjach - Murzasichle

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Murzasichle dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Murzasichle

Ogłoszenie o konsultacjach - Małe Ciche

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Małe Ciche dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Małe Ciche

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Bustryk

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Bustryk dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bustryk

OBWIESZCZENIE W WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 • 12 maja 2022 / 10:50

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.22.2022) z 10 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zakmniętym inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działce 56/6, obr. Poronin, jedn. ewid. Poronin.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Suche

 • 5 kwietnia 2022 / 10:14

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Suche dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suche.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Ząb

 • 5 kwietnia 2022 / 10:9

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Ząb dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ząb.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Nowe Bystre

 • 5 kwietnia 2022 / 10:4

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Nowe Bystre dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Bystre

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Poronin

 • 5 kwietnia 2022 / 9:57

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Poronin dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poronin.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Stasikówka

 • 5 kwietnia 2022 / 9:52

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Stasikówka dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stasikówka.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Małe Ciche

 • 5 kwietnia 2022 / 9:46

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Małe Ciche dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Ciche.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Bustryk

 • 5 kwietnia 2022 / 9:34

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Bustryk dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bustryk.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Murzasichle

 • 5 kwietnia 2022 / 9:26

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Murzasichle dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Murzasichle.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PORONIN

 • 17 lutego 2022 / 15:57

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin

w części P II oraz sołectwa Stasikówka dla działek ewidencyjnych nr 518 i 517/2 obręb Poronin.

Informacje dostępne również na BIP

Obwieszczenie w wszczęciu postępowania

 • 30 marca 2022

Wojewoda Małopolski zawiadania, że 7 marca 2022 roku zostało wszczęte postępowanie administtracyjne na wniosek inwestora (działającego przez. pełnomocnika): Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Budowa sieci gazowejsredniego ciśnienia na działce 56/6, obr. Poronin, jedn. ewid. Poronin.