Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Oferta Małego Grantu

 • 13 Grudnia 2023 / 12:20

Koło Gospodyń Wiejskich w Zębie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 21 grudnia 2023 r. na adres e-mail: sekretariat@poronin.pl.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin

 • 16 października 2023 / 13:16

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ząb i Bustryk w sezonie zimowym 2023/2024

 • 9 października 2023 / 15:53

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Poronin, Stasikówka i Suche w sezonie zimowym 2023/2024

 • 9 października 2023 / 15:52

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Nowe Bystre w sezonie zimowym 2023/2024

 • 9 października 2023 / 15:44

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

 • 9 października 2023 / 9:47

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

 • 2 października 2023 / 10:2

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. Promocji, Sportu i Turystyki dokonanego przez Wójta Gminy Poronin 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ząb i Bustryk w sezonie zimowym 2023/2024

 • 22 września 2023

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Nowe Bystre w sezonie zimowym 2023/2024

 • 22 września 2023

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 • 12 września 2023 / 13:43

Wójt Gminy Poronin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. Promocji, Sportu i Turystyki. Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

 • 23 sierpnia 2023 / 10:55

Wójewoda Małopolski zawiadamia, że 17 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja zank: WI-IV.747.2.16.2023 o ostaleniu linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa peronu p.o. Poronin Misiagi z infrastrukturą kolejową wraz z rozbudową i przebudową istniejącego układu torowego...

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w linku poniżej:

Dowóz dzieci

 • 21 sierpnia 2023 / 15:56

W roku szkolnym 2023/2024 dowóz uczniów z terenu Gminy Poronin do Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Stefana kardynała Wyszyńskiego SPSK, Szkół Specjalnych Zawodowych Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Czerwiennem wykonywać będzie wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.13.2023:

Firma Handlowo-Usługowa Maciej Pradziad
Ratułów 349, 34-407 Ratułów
telefon do kontaktu 665 715 486

„Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zębie - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zębie w roku szkolnym 2023/2024.”

 • 25 lipca 2023 / 16:5

ZP.271.17.2023

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie, 34-521 Ząb, ul. Św. Anny 1/3, NIP: 7361731467, REGON: 383905402

Dla Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi Gmina Poronin, na mocy porozumienia z dnia 20.06.2023 r.

„Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zębie – Szkole Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Zębie w roku szkolnym 2023/2024.”

 • 25 lipca 2023 / 16:3

ZP.271.18.2023

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie, 34-521 Ząb, ul. Św. Anny 1/3, NIP: 7361731467, REGON: 383905402

Dla Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi Gmina Poronin, na mocy porozumienia z dnia 20.06.2023 r.