Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ząb.

 • 2 sierpnia 2022

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/.

Plan Zamówień Publicznych

 • 29 lipca 2022

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2.

Plan Postępowań

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących ceny paliwa 2022

 • 28 czerwca 2022 / 12:5

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poronin w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2022

 • 28 czerwca 2022 / 11:59

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 t.j.) Gmina Poronin ogłasza, że:

Raporty z konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie zmiany Statutów Sołectw

 • 28 czerwca 2022 / 9:12

Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin, Stasikówka, Suche, Ząb

Dostawa z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poronin

 • 27 czerwca 2022 / 9:27

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. 

Informacja o otrzymaniu dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 • 15 czerwca 2022

Gmina Poronin otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, z przeznaczeniem na zakup książek, elementów wyposażenia do bibliotek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo dla 4 szkół.

INFORMACJA O PROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 • 7 czerwca 2022 / 13:7

W dniach 7 czerwca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. prowadzone będą konsultacje społeczne w formie zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: cuw@poronin.pl. Uwagi w formie papierowej należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 9.

Konsultacje społeczne - Ząb

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Ząb dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ząb

Konsultacje społeczne - Suche

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Suche dotyczące projektu uchwały w sprawie  zmiany Statutu Sołectwa Suche

Ogłoszenie o konsultacjach - Stasikówka

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Stasikówka dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Stasikówka

Ogłoszenie o konsultacjach - Nowe Bystre

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Nowe Bystre dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowe Bystre

Ogłoszenie o konsultacjach - Poronin

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Poronin dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Poronin

Ogłoszenie o konsultacjach - Murzasichle

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Murzasichle dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Murzasichle

Ogłoszenie o konsultacjach - Małe Ciche

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Małe Ciche dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Małe Ciche

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Bustryk

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Bustryk dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bustryk

OBWIESZCZENIE W WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 • 12 maja 2022 / 10:50

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.22.2022) z 10 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zakmniętym inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działce 56/6, obr. Poronin, jedn. ewid. Poronin.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Suche

 • 5 kwietnia 2022 / 10:14

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Suche dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suche.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH - Statut Sołectwa Ząb

 • 5 kwietnia 2022 / 10:9

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Ząb dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ząb.