Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja dotycząca prawidłowego oklejenia worków i pojemników

Wójt Gminy Poronin przypomina, że zostały wprowadzone nowe nalepki z kodami kreskowymi przeznaczone do oklejania worków na odpady komunalne. Zmiana ta usprawni
i ułatwi oddawanie odpadów przez mieszkańców.

W związku z powyższym Wójt Gminy Poronin przypomina, że każdy worek z odpadami należy oklejać kodami kreskowymi w odpowiedniej kolorystyce (kolor zielony – mieszkańcy, kolor różowy – działalność), ponieważ są to kody jednokrotnego sczytania, które umożliwiają kontrolę ilości oddanych worków z nieruchomości oraz pozwalają stwierdzić, czy na nieruchomości prawidłowo wypełniany jest obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ta sama zasada dotyczy również pojemników, z tym że okleja się je dużą nalepką wielokrotnego sczytania z przypisaną odpowiednią pojemnością pojemnika.

W przypadku braku małych nalepek na worki oraz dużych nalepek na pojemniki prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w celu ich odebrania.

Ponadto informujemy, że nieoklejenie worków i pojemników lub oklejenie ich w sposób niewłaściwy może wiązać się z tym, że nie zostaną one odebrane lub zostanie nałożony mandat karny na właściciela nieruchomości.