Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Transgraniczna Akademia Biznesu w Gminie Poronin i Obec Bobrovec

Gmina Poronin w dniu 30.09.2021 r. podpisała umowę o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego realizowanego z Obec Bobrovec pt. „Transgraniczna Akademia Biznesu w Gminie Poronin i Obec Bobrovec”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Poronin – partnera wiodącego mikroprojektu oraz Związkiem Euroregion „Tatry”, który przekazuje dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa.

Celem projektu jest stworzenie oferty podnoszącej umiejętności zawodowe skierowanej do młodzieży i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Poronin i Gminie Bobrovec.

Uczniowie  poszerzyli swoje horyzonty oraz poznali możliwości kształtowania swojej przyszłej kariery zawodowej. Wspólna realizacja projektu pozwoliła spojrzeć w nowej perspektywie na rynek pracy z uwzględnieniem rozwoju gospodarki transgranicznej. Ponadto nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie coachingu w edukacji i prowadzenia lekcji przedsiębiorczości. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych trenerów ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko – słowackiego. W mikroprojekcie wzięło udział około 40 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy upominkowe.

Akademia realizowana była w trzech zadaniach w oparciu o autorskie kursy i warsztaty.

  1. Akademia Biznesu dla Młodych.
  2. Trening personalny dla nauczycieli.
  3. Wizyta studyjna.

Termin realizacji mikroprojektu: 09.2021 r. – 03.2022 r.

Wartość mikroprojektu wynosi: 44 539,53 EUR
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 37 858,60 EUR
Współfinansowanie ze środków Budżetu Państwa:  2 226,97 EUR