Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Kurs coachngu dla nauczycieli z Gminy Poronin i Obec Bobrovec

W dniu 6 listopada 2021 r. odbyły się pierwsze warsztaty pn. "Kurs coachingu dla nauczycieli" w ramach mikroprojektu pn. "Transgraniczna Akademia Biznesu w Gminie Poronin i Obec Bobrovec".

W warsztatach wzięło udział ośmiu nauczycieli z Gminy Poronin oraz dwóch nauczycieli z Obec Bobrovec. Pedagodzy ze Słowacji, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w tym kraju, uczestniczyli w szkoleniu on-line.

Uczestnicy mogli poznać podstawy coachingu jako niedyrektywnej formy pracy z drugim człowiekiem, polegającej na towarzyszeniu mu w rozwoju, w procesie poznawania samego siebie, odkrywania własnego potencjału, wykorzystywania zdobytej wiedzy dla wyznaczania celów oraz projektowania sposobów ich osiągania oraz skutecznego realizowania.

Zajęcia odbywały się w sposób warsztatowy, co ułatwia poznanie technik coachingu w pracy z uczniami. Jedną z poznanych technik był model GROW, który polega na uważnej rozmowie z uczniem dotyczącej konkretnego zadania, osiągania określonej kompetencji lub zdobywania przydatnych mu umiejętności.

W czasie zajęć omówione zostały także inne narzędzia i techniki coachingu, których poznanie umożliwi nabycie nowych kompetencji przez nauczycieli z Gminy Poronin i Obec Bobrovec.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.