Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Warsztat dla nauczycieli pn. "Od pomysłu do realizacji"

W dniu 13 listopada 2021 r. odbyły się kolejne warsztaty pn. "Od pomysłu do realizacji" w ramach mikroprojektu pn. "Transgraniczna Akademia Biznesu w Gminie Poronin i Obec Bobrovec". W warsztatach wzięło udział 8 nauczycieli z Gminy Poronin oraz 2 nauczycieli z Obec Bobrovec. Nauczyciele ze Słowacji uczestniczyli w szkoleniu on-line ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną na Słowacji.

Warsztaty było prowadzone przez wykwalifikowanego trenera Michała Misztala - prezesa Startup Academy, trenera biznesu, wykładowcę Uczelni Łazarskiego, koordynatora i twórcy licznych programów nauczania przedsiębiorczości. W ciągu 12 lat pracy nad rozwojem przedsiębiorczości w Polsce opiekował się ponad 600 startupami spośród różnych branż pełniąc następnie rolę Dyrektora Regionalnego AIP. Uczestnicy szkolenia poznali najważniejsze pojęcia biznesowe, zastosowanie modelu Business Model Canvas, testowanie pomysłu metodą Lean Startup, a także możliwości finansowania na start. Nauczyciele mogli poznać przedsiębiorczość jako gotowość do rozwiązywania problemów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.