Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Przekazano teren pod pumptrack w Poroninie

W dniu dzisiejszym (22.06.2021 r.) protokolarnie przekazano teren budowy wykonawcy zadania pn. "Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo rowerowym" realizowanego w ramach mikroprojektu indywidualnego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry - Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Inwestycja zostanie zrealizowana w centrum Poronina obok stadionu sportowego.

Wykonawcą robót jest  firma „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski, ul. Hutnicza 47, 81-061 Gdynia

Umowa zawarta 8 czerwca przewiduje zakończenie realizacji zadania do 90 dni od daty jej podpisania.