Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Podpisanie umowy w Urzędzie Gminy Poronin na wykonanie tematycznego muralu na obudowie pumptracka oraz opracowanie specjalistycznych tekstów o dziedzictwie przyrodniczym obszaru pogranicza

W dniu dzisiejszym tj. 22.06.2021 r. podpisano umowy z panem Wojciechem Łackiem na zaprojektowanie i wykonanie muralu na obudowie pumptracka oraz z panią Małgorzatą Kot na opracowanie specjalistycznych tekstów o dziedzictwie przyrodniczym obszaru pogranicza, w ramach realizowanego mikroprojektu indywidualnego pn. „Pumptrack – nowa infrastruktura na szlaku pieszo – rowerowym Poronin – Liptovska Kokawa”.

Powstanie pumptracka w Poroninie udoskonali istniejący szlak turystyczny i podniesie jego atrakcyjność wśród mieszkańców i turystów. Realizacja inwestycji oprócz powstania nowej architektury jest również odpowiedzią na potrzebę promowania dziedzictwa przyrodniczego poprzez wykonanie na obudowie pumptracka ilustracji fauny i flory regionu pogranicza. Ponadto obok rysunków umieszczone zostaną kody QR, z których będzie można odczytać opisy gatunków przedstawionych zwierząt i roślin.   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.