Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Odbiór muralu na obudowie pumptracka oraz na ławkach betonowych

W dniu dzisiejszym (03.11.2021 r.) nastąpił odbiór muralu na obudowie pumptracka oraz na ławkach betonowych w ramach realizowanego mikroprojektu pod nazwą „Pumptrack – nowa infrastruktura na szlaku pieszo – rowerowym Poronin – Liptovska Kokawa”. 

Mural przedstawia rośliny i zwierzęta tatrzańskie, zajmuje około 46 metrów. Autorem rysunków jest lokalny artysta Wojciech Łacek. Oprócz malowideł na pumptracku naniesione zostaną kody QR w ramach których możliwe będzie odczytanie informacji o zaprezentowanej przyrodzie.

Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.