Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Punkt Konsultacyjny

W ramach  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Poronin w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie działa Punkt Konsultacyjny Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Gminie Poronin.

W  Punkcie Konsultacyjnym można skorzystać z bezpłatnego  poradnictwa psychologicznego oraz prawnego z zakresu problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Indywidualne terminy porad psychologicznych oraz prawniczych są uzgadniane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. 18 20 014 04).