Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Punkt Konsultacyjny

  • 30 listopada 2021 / 16:56

W ramach  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Poronin w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poroninie działa Punkt Konsultacyjny Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Gminie Poronin.

W  Punkcie Konsultacyjnym można skorzystać z bezpłatnego  poradnictwa psychologicznego oraz prawnego z zakresu problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Indywidualne terminy porad psychologicznych oraz prawniczych są uzgadniane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. 18 20 014 04).

Zespół interdyscyplinarny

  • 30 listopada 2021 / 16:56

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku Wójt Gminy Poronin Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Poronin w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest starszy pracownik socjalny tut. Ośrodka – pan Grzegorz Worotniak.