Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Maria Lambrecht

Doktor Maria Lambrecht pochodzi z Zębu. Jest specjalistą neurologiem i transfuzjologiem. Po ukończeniu Liceum Medycznego w Myślenicach studiowała medycynę na Akademii Medycznej w Krakowie. Po studiach, w 1985 roku wróciła na Podhale i rozpoczęła pracę w poradni neurologicznej w Zakopiańskim Szpitalu Powiatowym. Na jakiś czas wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie, w 1992 roku rozpoczęła pracę w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zakopanem. Od 30 lat pełni funkcję jego kierownika i organizuje akcje oddawania krwi na całym Podhalu. Jedna z tych akcji odbyła się w Poroninie w maju 2023 roku. Zgromadzono wówczas rekordowe 31,5 litra krwi – najcenniejszego daru, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.

Pani doktor od niemal 40 lat sprawuje również opiekę nad pacjentami z problemami neurologicznymi, pracując w wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz prowadząc prywatną praktykę.

Maria Lambrecht jest medykiem z powołania. Całym sercem oddana jest swojej pracy. Jest osobą niezwykle profesjonalną, a jednocześnie życzliwą i bardzo pomocną. Jak sama o sobie mówi, jest prawdziwym wiejskim lekarzem. Takim, który musi wszystko wiedzieć i umieć każdemu pomóc. I robi to często, nie zważając na porę dnia i swoje plany. Nigdy nie odmawia pomocy osobom, które w nagłych przypadkach przychodzą do jej domu. Pomaga zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Zawsze z zadowoleniem i dumą podkreśla, że rośnie już drugie pokolenie jej pacjentów.

Ale przede wszystkim doktor Maria Lambrecht znana jest nam jako kierownik oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zakopiański punkt krwiodawstwa to prężnie działająca jednostka. Jedna z najlepszych w naszym województwie, bardzo wysoko oceniana przez samych dawców. W swojej działalności nie ogranicza się do samego miasta, ale swoim zakresem obejmuje całe Podhale.

Przez niemal 30 lat pracy doktor Maria Lambrecht wraz ze swoim zespołem stworzyła społeczność, która obecnie liczy około tysiąca stałych dawców. Kiedy rozpoczynała pracę w 1994 roku, krew pobierana była w Zakopanem wyłącznie stacjonarnie. Jako jedna z pierwszych w Małopolsce zaproponowała, by przy okazji różnych wydarzeń przeprowadzać akcje krwiodawstwa w terenie. Wymagało to wielkiej odwagi, uporu i konsekwencji w działaniu. Wszyscy bowiem pamiętamy, jak bardzo różnił się świat lat 90. od naszej teraźniejszości. Nie było komputerów, telefonów komórkowych, a urządzenia do pobierania krwi nie były zautomatyzowane. Mimo trudności udało się i dziś czerwony autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa widoczny jest w wielu miejscach Podhala. Budujący jest fakt, że turyści goszczący pod Giewontem, poszerzają krąg dawców krwi. Akcje prowadzone są również w placówkach oświatowych, remizach OSP i parafiach. Pozwala to na dotarcie do wielu krwiodawców, którzy nie mają możliwości stawienia się w punkcie stacjonarnym.

Stworzony przez panią Marię Lambrecht punkt krwiodawstwa to nowoczesna, otwarta na wyzwania jednostka, w której każdy dawca traktowany jest w sposób wyjątkowy. Dzięki Jej zaangażowaniu możliwe jest wsparcie szpitali i pomoc osobom potrzebującym krwi. Któregoś dnia może to być ktoś z nas…

Maria Lambrecht odznaczona została także Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski, wręczoną przez Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Jana Piczurę.