Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Józef Pawlikowski-Bulcyk

Józef Pawlikowski-Bulcyk to mieszkaniec Stasikówki, działacz społeczny, były prezes Związku Podhalan w Stasikówce i Poroninie, Zarządu OSP w Stasikówce oraz prezes Zarządu LKS Poronin.

Nadanie Honorowego Obywatelstwa nastąpiło 31 października 2014 roku.

Z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego obywatela Gminy Poronin dla Józefa Pawlikowskiego-Bulcyka wystąpiła na XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin w dniu 19 września 2014 r. ówczesna przewodnicząca Rady Gminy Poronin Maria Dawidek. 
Józef Pawlikowski-Bulcyk urodził się w Poroninie 4 lutego 1961 r. Od wielu lat działa aktywnie w organizacjach społecznych na terenie Gminy Poronin.
W latach 1980-1988 był prezesem Zarządu Oddziału Związku Podhalan w Stasikówce.
W latach 1988-1996 (dwie kadencje) pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Związku Podhalan
w Poroninie.
Równolegle w okresie od 1988 do 2010 roku był prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stasikówce, a od roku 2006 był prezesem Zarządu LKS „Poroniec” w Poroninie.
Niezależnie od pełnienia wyżej ymienionych funkcji w tych ważnych dla regionu organizacjach społecznych był aktywnym członkiem komitetów społecznych: budowy drogi w Stasikówce, budowy rozdzielni i sieci telefonicznej w Poroninie, budowy remizy OSP w Stasikówce, budowy kościoła w Stasikówce, budowy plebanii przy Kościele Parafialnym pw. Marii Magdaleny w Poroninie, komitetu społecznego stadionu piłkarskiego LKS i zaplecza sportowego w Poroninie i remontu cmentarza w Poroninie. Ponadto wspierał finansowo działania tyh komitetów społecznych.

Działalność społeczna Józefa Pawlikowskiego-Bulcyka na terenie Gminy Poronin pomogła w realizacji wielu zadań inwestycyjnych niezbędnych dla tutejszego społeczeństwa w zakresie sportu, kultury i bezpieczeństwa publicznego.