Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie Wójta

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Poronin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 listopada do 12 grudnia 2022 r. dostępny w załączeniu oraz pod linkiem: