Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wnioski do projektu budżetu Gminy Poronin 2023

W związku z planowanym przystąpieniem do prac nad projektem budżetu Gminy Poronin na rok 2023 prosimy przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Poronin wypełnienie formularza wniosku do projektu budżetu. Formularz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2022