Gmina Poronin - strefa mieszkańca

CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za budowę bazy odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Deklaracje przyjmowane są od 1 lipca 2021 r. Docelowo baza ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.

CEEB – nowy obowiązek właściciela lub zarządcy nieruchomości

Właściciel lub zarządca budynku wyposażonego w źródło ciepła o mocy do 1 MW jest zobowiązany do złożenia deklaracji w następujących terminach:

 • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji nowych źródeł ciepła (źródło ciepła zainstalowane po 1 lipca 2021 r.),
 • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021 r.) w przypadku źródeł zamontowanych do 30 czerwca 2021 r.
  Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacje zawarte w deklaracji.

Deklaracja zawiera następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę właściciela budynku oraz adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło spalania paliw,
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym, kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy i/lub pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

W jaki sposób można złożyć deklarację?

Deklarację można składać:

 • w formie elektronicznej, czyli przez internet – za pomocą profilu zaufanego,
 • w formie papierowej – wypełniony dokument należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).

Więcej informacji znajduje się na stronie:

Pytania i odpowiedzi | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)