Gmina Poronin - strefa mieszkańca

UCHWAŁA NR XXVI_187_2020

UCHWAŁA NR XXVI_187_2020.pdf

Dodatkowe usługi odbioru odpadów

Rada Gminy Poronin podjęła uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą każdy mieszkaniec za dodatkową opłatą ma możliwość oddania:

- niesegregowanych odpadów komunalnych z częstotliwością większą aniżeli jest to ustalone w gminnym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości większej niż 1 m3.

W/w usługi należy zgłosić, wypełniając stosowny wniosek – deklarację na wykonanie usługi dodatkowej.

Zamawiając usługę dodatkową, należy wskazać lokalizację/miejsce ustawienia kontenera umożliwiające swobodny dojazd i załadunek specjalistycznym pojazdom.

Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

 a) podstawienie oraz odbiór pojemników przeznaczonych na odpady remontowo – budowlane i rozbiórkowe – w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami – dla mieszkańców gminy Poronin wykonujących prace remontowo-budowlane systemem gospodarczym bez korzystania z usług firm remontowo-budowlanych;
b) podstawienie oraz odbiór pojemników na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady niesegregowane powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (powódź, pożar, szkody spowodowane silnym wiatrem, inne) w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami – dla mieszkańców gminy Poronin; 
c) podstawienie oraz odbiór pojemników, poza „harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych”, na odpady komunalne niesegregowane pochodzące z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Poronin wytworzone przez mieszkańców gminy oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą: 
worek o pojemności 120 l – w wysokości 100 zł 
pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 100 zł 
pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 200 zł 
pojemnik o pojemności 360 l – w wysokości 300 zł 
pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 800 zł 
pojemnik o pojemności 4-5 m3 – w wysokości 1.600 zł
pojemnik o pojemności 6-7 m3 – w wysokości 2.400 zł
d) podstawienie oraz odbiór pojemników, poza „harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych”, na odpady komunalne segregowane (tworzywa sztuczne, plastik, szkło, metal, bio – zielone, popiół itp.) pochodzące z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Poronin wytworzone przez mieszkańców gminy oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
worek o pojemności 120 l – w wysokości 20 zł 
pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 20 zł 
pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 40 zł 
pojemnik o pojemności 360 l – w wysokości 80 zł 
pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 240 zł 
pojemnik o pojemności 4-5 m3 – w wysokości 1.200 zł 
pojemnik o pojemności 6-7 m3 – w wysokości 1.600 zł